Giá ép Cọc Bê Tông Hà Nội 2018-Cọc 200x200-250x250-300x300-350x350

1- Bảng báo giá ép cọc bê tông cốt thép loại 200x200 và 250x250 và 300x300 và 400x400 cho năm 2018 

 

Hạng mục thép Chiều dài cọc Mác cọc bê tông Kích thước Báo giá/md
Cọc phi 14 thép VĐ,HP,VU.TN 3,4,5,6 #200->#250 200 x 200 140.000->145.000
Cọc phi 14 thép Đa Hội 3,4,5,6 #200 200 x 200 110.000->115.000
Cọc phi 16 thép VĐ,HP,VU.TN 3,4,5,6,7,8 #250 250x250 200.000->210.000
Cọc phi 16 thép Đa Hội 3,4,5,6,7,8 #250 250x250 180.000->190.000
Cọc phi 16 thép VĐ,HP,VU.TN 3,4,5,6,7,8 #250 300x300 240.000->260.000
Cọc phi 18 thép VĐ,HP,VU.TN 3,4,5,6,7,8 #250 300x300 290.000->300.000
Cọc thép nhà máy 3,4,5,6,7,8 #250 400x400 Liên hệ

( Giá trên đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình thi công)

Chú ý: VU: Thép Việt úc; HP: Thép Hòa phát;  : Thép Việt Đức; TN: Thép Thái Nguyên

2- Bảng báo giá thi công ép cọc bê tông bằng Máy Neo, Máy bán Tải, Máy Tải, Máy Robot

 

Các hạng mục phương án thi công Báo giá thi công
1- Phương án ép máy Neo  
Khối lượng thi công máy NEO<=300md 13.000.000 – 15.000.000 VNĐ / Công trình
Khối lượng thi công máy NEO>300md 40.000 - 50.000 VNĐ/md
2- Phương án ép máy bán Tải  
Klg Bán Tải>=500md 40.000 - 60.000 VNĐ/md
Klg Bán Tải<500md 20.000.000-30.000.000/Căn
3- Phương án ép máy Tải, Robot  
Máy Tải, Robot klg<=1000md 40.000 - 60.000 VNĐ/md
Máy Tải, Robot klg>1000md 60 triệu- 90 triệu/ Căn

( Giá trên đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình thi công)

 

 3- Bảng báo giá cọc bê tông Tròn Ly Tâm D300 - D350 - D400 - D500

Hạng mục cọc Ly Tâm # Mác cọc Ly Tâm Kích Thước Chiều dài Cọc Báo giá/md
PHC Ly Tâm D300 #600-800 D300 6,7,8,9,10,11,12 200.000-210.000
PHC Ly Tâm D350 #600-800 D350 6,7,8,9,10,11,12 260.000-270.000
PHC Ly Tâm D400 #600-800 D400 6,7,8,9,10,11,12 330.000-350.000
PHC Ly Tâm D500 #600-800 D500 6,7,8,9,10,11,12 430.000-460.000
PHC Ly Tâm D600 #600-800 D600 6,7,8,9,10,11,12 540.000-560.000
 

 

Mọi thắc mắc về báo giá khách hàng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại và email bên dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BÊ TÔNG THĂNG LONG

HOTLINE: 097.193.8146

EMAIL: BAOGIAEPCOCBETONG@GMAIL.COM

WEBSITE:http://epcocbetonghanoi.net/