Ép cọc bê tông Nhà Dân tại Thanh Trì Ép cọc bê tông Nhà Dân tại Thanh Trì

Ép cọc bê tông Nhà Dân tại Huyện Thanh Trì sử dụng loại cọc bê tông 200x200, cọc BT 250x250 vào thi công cho công trình nhà dân.