Quy trình ép cọc bê tông Ly Tâm

Quy trình ép cọc bê tông Ly Tâm

Quy trình ép cọc bê tông Ly Tâm mà công ty epcocbetonghanoi.net xin gửi tới khách hàng gồm 8 bước bao gồm: Nguyên Liệu và kiểm tra nguyên liệu, Nạp liệu, Căng Thép, Quay Ly tâm, Hấp cọc, Tháo Khuân và kiểm tra sản phẩm, Hấp qua lo cao áp

>> Ép cọc bê tông thanh Oai ép Neo bằng cọc 200,250
>> Ép cọc bê tông tại Huyện Thạch Thất
>> Giá ép cọc bê tông Huyện Hoài Đức
>> Báo giá ép cọc bê tông Phú Xuyên
>> Báo giá ép cọc bê tông Sơn Tây

Epcocbetonghanoi.net xin gửi tới các độc giả 8 bước trong quy trình ép cọc bê tông Ly Tâm

Quy trình ép cọc bê tông Ly Tâm

Bước 1- Nguyên - Vật Liệu & Kiểm -  tra - thiết - kế: Chuẩn - bị - đầu - vào - nguyên - vật - liệu - có - sự - kiểm - soát - tốt - như: Xi - măng - từ - Nghi - Sơn, Phụ - Gia Basf AC388 của - Ý - hoặc - Phụ - giao - KAQ - của - Nhật - Bản, - Cát - từ - Campuchia có các - mudule - theo - tiêu - chuẩn thí - nghiệm - sạch và - ray sàn - cho phép, Mỏ đá - hóa an - ở Bình Dương, - Thép nhập từ các nước - Trung Quốc, - Malaysia, - Thái Lan.
- Riêng - cát - phải - đúng theo - module - làm cọc, sạch và được - giữa - ẩm
- Đá 1x2 được - sàn ra - theo tiêu - chuẩn và - cũng - được - rửa - sạch để - làm - tăng mác - bê tông.
- Tạo - lòng thép - thông qua - hàn tại - nhà máy
Song song - với khâu chuẩn - bị vật liệu là - làm rõ các - thiết kế cọc, - cấp phối sử - dụng để bước - sang bước - khâu nạp liệu
Bước 2- Nạp liệu: - Lắp lòng thép - vào khuôn cọc - và tiến hành - đổ bê tông - với các thiết kế - cấp phối đã - được duyệt từ - khách hàng - (nhà tư vấn, chủ - đầu tư, nhà thầu - thi công...). Lấp copha - và kiểm tra - kỹ độ kính tránh - rò rỉ nước - bê tông và - qui ly tâm - không bị ảnh - hưởng.
Bước 3- Căng thép: - Là bước ứng - lực trước cho - cọc BTLT - theo các ứng - suất theo thiết kế - để có các - moment kháng - uốn khi đi - vào sử dụng. Các kết - quả kéo thép - được lưu tại - phòng thínghiệm.
Bước 4- Quay - ly tâm: - Đây là bước - rất quan trọng - để lèn chặt bê - tông và thông - thường có 4 - cấp độ quay - để cọc đạt - được chất lượng - như thiết kế.-  (Vui lòng văn bảng kiểm tra cọc)
Bước 5- Hấp cọc : Đây bước - đưa cọc vào - lò hơi hấp ở - nhiệt độ khoảng - giao động 100oC -/+ 20 để - quyết định tháo - khuôn sớm, hơi nước - nóng sẽ đẩy - nhanh quá trình - thủy hóa bê tông -  ở môi trường - nhiệt độ cao. Thông - thường hấp cọc - khoảng 8h. Hoặc - tùy theo - công nghệ - của từng nhà - máy sản xuất.
Bước 6- Tháo khuôn - và kiểm tra - sản phầm : Đây có - thể là bước - cuối nếu không - thông qua lò - cao áp tùy theo - tiến độ hoặc - quyết định - có liên quan đến - chứa hàng tại - nhà máy. Trong bước - này chúng ta - sẻ kiểm tra và - phân loại các loại - cọc đúng chất - lượng hoặc cần - lưu ý khác.
Bước 7- Hấp qua - lò cao áp: Đây cách - tại các nhà máy - có các đơn hàng - cần cung cấp nhanh - hoặc muốn làm - tăng thêm mác - bê tông, và ngay sau - khi lấy cọc ra - khỏi lò cao áp - thì chúng ta có - thể đưa cọc ra - bải thành phẩm.
Bước 8- Hấp qua lò - cao áp: Đây giao - đoạn kiểm tra - số lượng, chất lượng, - chủng loại hàng - hóa và vận chuyển đến - công trình thông - qua các đầu xe - kéo hoặc các xà lan - đường sông chuyển - đến khách hàng.