Quy trình ép cọc bê tông Ly Tâm

Quy trình ép cọc bê tông Ly Tâm mà công ty epcocbetonghanoi.net xin gửi tới khách hàng gồm 8 bước bao gồm: Nguyên Liệu và kiểm tra nguyên liệu, Nạp liệu, Căng Thép, Quay Ly tâm, Hấp cọc, Tháo Khuân và kiểm tra sản phẩm, Hấp qua lo cao áp

>> Ép cọc bê tông thanh Oai ép Neo bằng cọc 200,250
>> Ép cọc bê tông tại Huyện Thạch Thất
>> Giá ép cọc bê tông Huyện Hoài Đức
>> Báo giá ép cọc bê tông Phú Xuyên
>> Báo giá ép cọc bê tông Sơn Tây

Epcocbetonghanoi.net xin gửi tới các độc giả 8 bước trong quy trình ép cọc bê tông Ly Tâm

Quy trình ép cọc bê tông Ly Tâm

Bước 1- Nguyên - Vật Liệu & Kiểm -  tra - thiết - kế: Chuẩn - bị - đầu - vào - nguyên - vật - liệu - có - sự - kiểm - soát - tốt - như: Xi - măng - từ - Nghi - Sơn, Phụ - Gia Basf AC388 của - Ý - hoặc - Phụ - giao - KAQ - của - Nhật - Bản, - Cát - từ - Campuchia có các - mudule - theo - tiêu - chuẩn thí - nghiệm - sạch và - ray sàn - cho phép, Mỏ đá - hóa an - ở Bình Dương, - Thép nhập từ các nước - Trung Quốc, - Malaysia, - Thái Lan.
- Riêng - cát - phải - đúng theo - module - làm cọc, sạch và được - giữa - ẩm
- Đá 1x2 được - sàn ra - theo tiêu - chuẩn và - cũng - được - rửa - sạch để - làm - tăng mác - bê tông.
- Tạo - lòng thép - thông qua - hàn tại - nhà máy
Song song - với khâu chuẩn - bị vật liệu là - làm rõ các - thiết kế cọc, - cấp phối sử - dụng để bước - sang bước - khâu nạp liệu
Bước 2- Nạp liệu: - Lắp lòng thép - vào khuôn cọc - và tiến hành - đổ bê tông - với các thiết kế - cấp phối đã - được duyệt từ - khách hàng - (nhà tư vấn, chủ - đầu tư, nhà thầu - thi công...). Lấp copha - và kiểm tra - kỹ độ kính tránh - rò rỉ nước - bê tông và - qui ly tâm - không bị ảnh - hưởng.
Bước 3- Căng thép: - Là bước ứng - lực trước cho - cọc BTLT - theo các ứng - suất theo thiết kế - để có các - moment kháng - uốn khi đi - vào sử dụng. Các kết - quả kéo thép - được lưu tại - phòng thínghiệm.
Bước 4- Quay - ly tâm: - Đây là bước - rất quan trọng - để lèn chặt bê - tông và thông - thường có 4 - cấp độ quay - để cọc đạt - được chất lượng - như thiết kế.-  (Vui lòng văn bảng kiểm tra cọc)
Bước 5- Hấp cọc : Đây bước - đưa cọc vào - lò hơi hấp ở - nhiệt độ khoảng - giao động 100oC -/+ 20 để - quyết định tháo - khuôn sớm, hơi nước - nóng sẽ đẩy - nhanh quá trình - thủy hóa bê tông -  ở môi trường - nhiệt độ cao. Thông - thường hấp cọc - khoảng 8h. Hoặc - tùy theo - công nghệ - của từng nhà - máy sản xuất.
Bước 6- Tháo khuôn - và kiểm tra - sản phầm : Đây có - thể là bước - cuối nếu không - thông qua lò - cao áp tùy theo - tiến độ hoặc - quyết định - có liên quan đến - chứa hàng tại - nhà máy. Trong bước - này chúng ta - sẻ kiểm tra và - phân loại các loại - cọc đúng chất - lượng hoặc cần - lưu ý khác.
Bước 7- Hấp qua - lò cao áp: Đây cách - tại các nhà máy - có các đơn hàng - cần cung cấp nhanh - hoặc muốn làm - tăng thêm mác - bê tông, và ngay sau - khi lấy cọc ra - khỏi lò cao áp - thì chúng ta có - thể đưa cọc ra - bải thành phẩm.
Bước 8- Hấp qua lò - cao áp: Đây giao - đoạn kiểm tra - số lượng, chất lượng, - chủng loại hàng - hóa và vận chuyển đến - công trình thông - qua các đầu xe - kéo hoặc các xà lan - đường sông chuyển - đến khách hàng.